REGULAMIN ZAJĘĆ - KYNOPARK

Przejdź do treści

REGULAMIN ZAJĘĆ

SZKOLENIA

Regulamin zajęć szkoleniowych w Centrum Edukacji Kynologicznej KYNOPARK

 

Uczestniczenie w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu


1.       Przewodnik podczas pierwszych zajęciach z psem jest zobowiązany do przedstawienia książeczki zdrowia psa z aktualnym wpisem o odrobaczeniu - nie starszym niż 3 miesiące oraz o szczepieniu przeciwko nosówce i parwowirozie – nie starszym niż rok.

2.       Uczestnik szkolenia odpowiada za przyprowadzone osoby towarzyszące (w tym nieletnich), a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.

3.       Pies na teren obiektu Kynoparku wprowadzany jest na smyczy.

4.       Na terenie Kynoparku psy mogą zostać zwolnione ze smyczy, tylko po zgodzie trenera prowadzącego zajęcia.

5.       Podczas spotkań zabronione jest jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres zwierzęcia.

6.       Podczas zajęć wyklucza się prowadzenie psów na kolczatce, łańcuszku lub obroży zaciskowej.

7.       Przewodnik zobowiązany jest każdorazowo do sprzątania po swoim psie.

8.       Psy podczas zajęć na terenie całego obiektu CEK Kynopark znajdują się pod opieką  Przewodników. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego Przewodnik.

9.       Przeszkody i wyposażenie Kynoparku przeznaczone są wyłącznie do korzystania przez psy, zawsze pod kontrolą swoich Przewodników i trenera.

10.   W zajęciach szkoleniowych nie mogą uczestniczyć suki w okresie cieczki oraz w drugiej połowie ciąży.

11.   W przypadku odwołania przez Przewodnika udziału w szkoleniu (przynajmniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć) zostają one przesunięte na inny termin. W innym przypadku zajęcia traktowane są jako przeprowadzone.

12.   Niezgłoszona przez Przewodnika przerwa w szkoleniu dłuższa niż 3 miesiące traktowana jest jako rezygnacja ze szkolenia.

13.   Materiały multimedialne z zajęć mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w celach marketingowych.

Centrum Edukacji Kynologicznej Kynopark nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i prawnej za szkody powstałe podczas szkoleń. Wszystkie osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Tel: 793 66 99 27
Email: info@kynopark.pl      
Wyloguj
Wróć do spisu treści